Verwerking

EXPERTS IN CABLE & METAL RECYCLING

Verwerking

Verwerking

Bij KRT willen we onze klanten de hoogste kwaliteit leveren en uiteraard streven we naar zo min mogelijk stilstand. Om dat te realiseren, onderscheiden we de volgende productieprocessen.

Sorteren en verkleinen

Nadat de kabels gesorteerd zijn, worden ze machinaal verkleind tot hanteerbare afmetingen. Ze zijn dan klaar om verder in het verwerkingsproces te worden ingezet.

Shredderen

KRT beschikt over 6 shredderlijnen die gebruikt worden voor de verwerking van aluminium kabel, koper kabel, kunststof, grondkabel, EEE-waste kunststoffen en mixen afkomstig van autoshredders.

Slijperij

Teneinde de beste resultaten te behalen, is het van groot belang dat de messen – welke gebruikt worden in onze shredders – in optimale conditie verkeren. Wij beschikken dan ook over een eigen slijperij.

Grondkabel

Van de verkleinde hoofdkabels wordt vervolgens de buitenmantel (Fe, loodkabels, Pb en bitumen) gestript. Zowel de buitenmantel als de koperen of aluminium kernen worden geshredderd, waarna zuiver metalen overblijven. Deze zuivere metalen worden op hun beurt weer in de primaire productieprocessen ingezet.

Moeilijke materialen scheiden

KRT heeft kennis en kunde om moeilijk hanteerbare fracties te verwerken. Denk daarbij aan materiaalstromen die ‘vervuild’ zijn met stenen, hout, kunststoffen en diverse ferro- en non ferro metalen. Denk hierbij onder andere aan EEE-waste kunststoffen en stromen afkomstig van autorecycling.